Työsuojeluvaalit 2022

22.9.2021

Tämän vuoden lopulla työpaikoilla on taas aika valita työsuojelutoimijat 1.1.2022 alkavalle uudelle toimikaudelle.

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, tulee työntekijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienimmilläkin työpaikoilla valtuutettu ja varavaltuutetut voidaan valita.

Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten tehtäviin haetaan nyt aktiivisia henkilöitä, joilla on halu edistää oman työpaikan työhyvinvointia. Työsuojelutehtävässä toimivilla on oikeus kouluttautua työsuojeluasioihin työajalla ja palkallisesti työehtosopimuksen mukaisesti.

Kannustamme työntekijöitä asettumaan rohkeasti ehdolle sekä olemaan aktiivisia oman työpaikkansa työhyvinvoinnin edistämistyössä! Hyvällä työsuojelun yhteistoiminnalla parannetaan työpaikan työhyvinvointia, työoloja ja sitä kautta tuottavuutta.

Alla on linkki Työturvallisuuskeskuksen sivuille, josta löytyy työsuojeluvaalien ohjeita.

Lue työsuojeluvaaliohjeet täältä: https://ttk.fi/…/tyosuojelun…/tyosuojeluvaaliohjeet